O nás

Společnost SVOBODA - výroba domácích knedlíků se sídlem v Blučině, je společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně. Předmětem podnikání je výroba potravinářských polotovarů. Podnikatelská aktivita započala prakticky již v roce 1990 v různých oborech ještě jako podnikání fyzické osoby. V roce 1993 se společnost rozhodla, po zvážení všech okolností a průzkumu trhu, zaměřit se výhradně na výrobu a distribuci domácího knedlíku v různých modifikacích.

Strategií a cílem společnosti bylo vybudování obchodních kontaktů s expandujícími obchodními řetězci v České republice. Tento záměr se z části podařil a v současné době dodáváme naše výrobky do celé obchodní sítě společností např. AHOLD Czech Republic a.s, SPAR Česká obchodní společnost s.r.o., TESCO Stores CZ a.s., Makro Cash & Carry ČR, Penny Cz a Lidl CZ, Globus

Dále dodáváme do celé řady škol, nemocnic, restaurací, hotelů, penzionů, jídelen a drobných obchodů na celém území ČR. V současnosti zavážíme i do Slovenské republiky - METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. a uskutečňujeme i přímé závozy v Bratislavě a okolí.

Samozřejmostí jsou dodávky výrobků ve velmi dobré kvalitě, předpisovém balení a přijatelných cenách. Proto bylo nutné provézt zásadní změnu ve výrobních prostorách a ve výrobních prostředcích. V roce 2002 společnost investovala do výstavby nového výrobního závodu, který vyhovuje náročným hygienickým předpisům a zákonu o potravinách č.110/97sb. V roce 2009 zahájila společnost provoz v další zcela nové hale.

V roce 2002 jsme získali certifikáty HACCP a ISO. V roce 2004 jsme od MZČR obdrželi ocenění KlasA za splnění nadstandardních kritérií a v roce 2009, prestižní certifikát IFS. Jsme také výrobci Bio potravin certifikovaných společností Abcert.

Velmi dobře je také zvládnuta následná distribuce výrobků po celé České a Slovenské republice, v souladu s platnými normami a předpisy. Po vytížení vlastní dopravy, bylo nutné začít využívat i externích dopravců. Všechna vozidla jsou vybavena automaticky chlazeným přepravním prostorem.

Obrat společnosti stabilně překračuje hranici 8.000 000 € a společnost zaměstnává více než 100 zaměstnanců.