O nás

Společnost SVOBODA - výroba domácích knedlíků se sídlem v Blučině, je společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku KS v Brně. Předmětem podnikání je výroba potravinářských polotovarů. Podnikatelská aktivita započala prakticky již v roce 1990 v různých oborech ještě jako podnikání fyzické osoby. V roce 1993 se společnost rozhodla, po zvážení všech okolností a průzkumu trhu, zaměřit se výhradně na výrobu a distribuci domácího knedlíku v různých modifikacíchreplica rolex cellini.

Strategií a cílem společnosti bylo vybudování obchodních kontaktů s expandujícími obchodními řetězci v České republice. Tento záměr se z části podařil a v současné době dodáváme naše výrobky do celé obchodní sítě společností např. Albert, TESCO (české i slovenské)., Makro ČR, Penny CZ a Lidl (český i slovenský), Globus a Kaufland. Na regionální úrovni spolupracujeme také s ostatními prodejci, jako jsou JIP, Jednota COOP, Brněnka, ESO, atd. Dále dodáváme do celé řady škol, nemocnic, restaurací, hotelů, penzionů, jídelen a drobných obchodů na celém území ČR.

Samozřejmostí jsou dodávky výrobků ve vysoké kvalitě, předpisovém balení a přijatelných cenách.  V roce 2002 jsme provedli zásadní změnu ve výrobních prostorách a ve výrobních prostředcích. Investovali jsme do výstavby nového výrobního závodu, který vyhovuje náročným hygienickým předpisům a zákonu o potravinách č.110/97Sb. V roce 2009 zahájila společnost provoz v další zcela nové hale.

V roce 2002 jsme získali certifikáty HACCP a ISO. V roce 2004 jsme od MZČR obdrželi ocenění KlasA za splnění nadstandardních kritérií a v roce 2009, prestižní certifikát IFS, který každoročně s nejvyšším hodnocením obhajujeme.

Velmi dobře máme také zvládnutou následnou distribuci výrobků po celé České a Slovenské republice, vždy v souladu s platnými normami a předpisy. Při vytížení vlastní dopravy, bylo nutné začít využívat i externích dopravců. Všechna vozidla jsou vybavena automaticky chlazeným přepravním prostorem tak, aby v žádném případě nedošlo k přerušení teplotního řetězce, který je pro kvalitu našich výrobků stěžejní.