Vývoj mlýnských výrobků

Název projektu: Vývoj mlýnských produktů včetně jejich balení a skladování

Informace o realizaci projektu, který bude podpořen v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Společnost SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o., tímto informuje, že v jejím výrobním závodě v Blučině realizuje projekt, který bude spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

 

Příjemce dotace: SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o., IČ 634 925 80, Blučina, č. p. 700, 664 56.

Operační program: Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Opatření: 16. Spolupráce

Podopatření: 16.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií

Operace: 16.2.2. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Cílem projektu: Podpora inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Místo realizace: SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o., IČ 634 925 80, Blučina, č. p. 700, 664 56.

Předpokládané fyzické ukončení realizace projektu: 31. 3. 2020

 

Stručný popis a hlavní cíle projektu:

Projekt s názvem „Vývoj mlýnských produktů včetně jejich balení a skladování“ realizuje společnost SVOBODA - výroba domácích knedlíků s.r.o., ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Cílem projektu je vyvinout a vyrábět pšeničné a žitné mouky a jejich směsi. V rámci aktivit projektu je počítáno s výstavbou mlýnu a instalací mlýnské technologie včetně technologie pro příjem, skladování a předčištění obilí, technologie pro čištění a hypotermickou přípravu mletí, technologie vlastního mletí pšenice a žita zaručující dosažení požadovaných kvalitativních znaků a výtěžnosti mouk, technologii pro skladování a dopravu mouk do cisteren, baličky a k dalšímu zpracování, včetně zařízení pro vážení mouky a kompletní elektroinstalace pro celou technologii a zařízení pro řízení provozu pomocí počítače. Součástí projektu by měl být i vývoj nových metod a vybavení podnikové laboratoře pro jakostní kontrolu surovin, polotovarů a finálních produktů.