OPLZZ

Společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o. získala 1.října 2009  od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Název projektu:

Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti SVOBODA- výroba domácích knedlíků s.r.o.

Datum zahájení realizace projektu:  
01.10.2009

Datum ukončení realizace projektu:  
31.5.2012

Popis a cíle projektu:
Zvýšení adaptibility zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Účelem dotace je:

  • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavatelem, a to :

    1. odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené především na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
    2. klíčové (obecné) dovednosti, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnanost na trhu práce

  • Podpora systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství

Realizace projektu:

V období  1.10.2009 – 31.5.2012 bylo zrealizováno vzdělávání v oblasti odborné (potravinářství, logistika, ekonomika), jazykové, ICT a měkké (manažerské, marketingové).

Programu se zúčastnilo 32 zaměstnanců výroby, 12 řidičů, 11 režijních zaměstnanců (expedice, sklad, údržba) a 10 THP (obchod, administrativa, vedení, ekonomicko-účetní odbor).

Úspěšnou realizací projektu se podařilo dosáhnout všech vytyčených cílů.