OPPI

Společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíků s.r.o. se rozhodla přihlásit do III výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky k předkládání projektů v rámci OPPI Inovace – Inovační projekt.

Plná žádost byla podána prostřednictvím aplikace eAccount. Podmínky poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků  byly podepsány a k datu 1.5.2010 běží veškeré lhůty pro naplnění této výzvy.

Název projektu:                    

Inovativní bílkovinná technologie pro výrobu potravin

Popis a cíle projektu:

Rozšíření výrobního sortimentu o výrobu bílkovinných plátků a špaget dle patentovaného výrobního postupu založeném na inovativním způsobu zpracování vaječného bílku. Tyto výrobky obsahují výrazně méně kalorií než substituční „light“ výrobky, jsou vysoce trvanlivé a dobře zpracovatelné. Byly testovány 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a byl zjištěn pozitivní vliv na snížení hladiny cholesterolu u pacientů. Marketingová studie prokázala, že potenciál poptávky ze strany osob s bezlepkovou dietou, diabetiků, osob trpících obezitou či strany spotřebitelů vyhledávajících produkty zdravého životního stylu, je velký a trh v tomto segmentu zůstává zcela nezaplněnýreplica rolex explorer.

Dnem 30.12.2010 byl projekt úspěšně ukončen a byla zahájena etapa  realizace výroby a prodeje.  Informace k těmto novým produktům najdete již v oblasti „sortimentu“ a dále na speciálních webových stránkách www.proteinfood.cz a www.smacker.cz

Dosažený cíl projektu má pokračování.

Po této kvalitní a bezpečné potravině, kdy více než devadesát procent je tvořeno koagulovanou bílkovinou vaječného bílku, bez konzervantů, cholesterolu, tuků,  lepku a sacharidů, následuje pokračování stanoveného cíle v modernizaci  strojního zařízení.

K naplnění požadavků trhu a dosažení dodávek zákazníkovi v chutných variantách na modernizovaném strojním zařízení byla podána žádost v OPPI – program Rozvoj – Výzva III.  

Název projektu:

Inovativní technologie pro výrobu nízkoenergetické potraviny z vaječných bílků

Registrační žádost byla schválena pod číslem 2.2 RV03/3460 a dne18.11.2014 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Závazný ukazatel:

15 ks instalovaných technologií

Datum zahájení projektu:

1.8.2014