OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Projekt řeší úspory energie v provoze společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o., který má jasný a přímý soulad s cílem dotačního programu k dosažení energetické úspory ve výrobních objektech. Projekt řeší aktuální situaci společnosti, kdy provoz vykazuje vysoký teplotní zisk, s kterým není dále nijak využívánoreplica rolex gmt master.

 

 

 

Hlavním cílem projektu je využití zisků odpadního tepla z technologického chlazení výrobků v objektech SO01 (nebo také jako „stará hala“) a v objektu SO02 (nebo také jako „nová hala“) ve společnosti žadatele. Konkrétně se bude jednat o dodávku nových vzduchotechnických jednotek a technologie rekuperace tepla, které budou zajišťovat větrání a přísun tepla ve výrobním závodě žadatele, dodávané včetně řešení měření a regulace navrženého řešení. V projektu jde o využití zisků tepla pro „starou“ a „novou“ halu, přičemž rekuperace bude využita pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody (zkratka „TUV“) pro obě haly a zařízení vzduchotechniky bude sloužit k větrání, odvodu vlhkosti a chlazení staré a nové linky ve „staré hale“.

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST


Výzva IV. Program podpory Úspory energie – podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích

 

 

Dodávka/služby/stavební práce financované z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s registračním číslem projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016388