Projekty spolufinancované z EU

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Automatizace a digitalizace vnitropodnikových procesů společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0018915

Program:

OPPIK Technologie - X. Výzva

Náplň:

 

Předmětem projektu společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíků, s.r.o je pořízení nových moderních technologií a zařízení v oblasti výroby kynutých knedlíků, které budou vzájemně propojeny obousměrnou komunikací prostřednictvím sofistikovaného ERP systému. Projekt přispěje k automatizaci a digitalizaci výrobního procesu, a tím k růstu konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

9/2019 – 12/2022