Kontinuální výroba bramborových knedlíků

Společnost SVOBODA-výroba domácích knedlíku, s.r.o. byla úspěšná při žádosti o dotaci v Programu rozvoje venkova 2014-2020 – Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

 

Cílem projektu s registračním číslem 17/005/0421b/564/001893 s názvem „Kontinuální výroba bramborových knedlíku“ je investice do moderních technologií pro výrobu bramborových knedlíků společnosti SVOBODA-výroba domácích knedlíku, s.r.o. Realizace projektu povede ke zvýšení efektivity výroby, přidané hodnoty výrobků a celkové konkurenceschopnosti podniku.